ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
(2013 ‐ 2033)
PŘÍLOHA Č. 7
INFORMAČNÍ
ENERGETICKÉ MODELY A APLIKACE
Prague logo
Energetické a emisní bilance za městské části
Vybrané mapové výstupy ÚEK
<