ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Informace pro plátce poplatku za komunální odpad - platby formou INKASA

 

Hlavní město Praha, odbor daní, poplatků a cen umožňuje od počátku roku 2010 provádět platbu poplatku za komunální odpad formou Inkasa“.
Tento způsob zjednodušuje provádění plateb poplatku za komunální odpad. 

Podmínkou pro zavedení platby formou inkasa je vyplnění formuláře „Platby formou inkasa z bankovního účtu plátce poplatku“, pro potřeby správce poplatku za komunální odpad. Plátce poplatku při vyplňování formuláře použije přidělený variabilní symbol, pod kterým je veden v evidenci plátců poplatku za komunální odpad na Magistrátu hl. m. Prahy.

S vyplněným formulářem plátce poplatku kontaktuje svůj peněžní ústav, kde potvrdí souhlas s inkasem ze svého bankovního účtu ve prospěch účtu hlavního města Prahy vedeného u PPF banky a.s., číslo účtu: 090018-5157998/6000. Souhlas je třeba zadat s okamžitou platností.

Poté plátce poplatku doručí vyplněný formulář správci poplatku ke zpracování na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků a cen, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

V případě, že správce poplatku neobdrží vyplněný formulář, platby budou realizovány jako dosud.Formulář „Platby formou inkasa z bankovního účtu plátce poplatku“ a podrobné informace k provádění platby poplatku za komunální odpad formou „Inkasa“. je možno stáhnout v přiloženém souboru (formát RTF, velikost 763 kB).

Tisk 13.5.2010 | Miloš Cihelka | Přečteno: 246484 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru