ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy

 

Dnem 24. 2. 2014  je na území hl. m. Prahy zahájen mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Provozovatelem mobilního sběru je spol. Papkov, s.r.o. , V korytech ev. č. 179, Praha 10, vítěz otevřeného zadávacího řízení na zajištění mobilního sběru nebezpečných složek. Smlouva je s touto společností uzavřena na období 1. 10. 2012 - 31. 12. 2015.

 
roce 2014 bude mobilní sběr zajištěn v plném rozsahu 279 tras v období od února do listopadu kalendářního roku.
Seznam těchto tras je možno stáhnout zde: Harmonogram NO 2014  (soubor ve formátu MS-Word, vel. 640 Kb)   

V rámci mobilního sběru mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů.auto pro mobilní svoz NO - Papkov, s.r.o.  auto pro mobilní svoz NO - Papkov, s.r.o. (varianta 2)


 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Janu Kardošovou z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, tel.: 236 00 42 21, e-mail: j.kardosova@praha.eu

Tisk 14.4.2014 | Miloš Cihelka | Přečteno: 208956 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru