ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Akce v oblasti EVVO

Žáci pražských základních škol zkoumali mikroklima blízkého okolí

projekt Mikroklima, ilustrační foto (posuzování kvality vody) 


Dvaadvacet pražských základních škol uskutečnilo v tomto školním roce pilotní projekt MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY pocházející z dílny 01/71. ZO ČSOP Koniklec.

Projekt představuje příklad dobré praxe, jak smysluplně realizovat environmentální výchovu ve škole a jak zapojit školu do komunitního rozvoje obce. Má tři okruhy - Ovzduší, Voda, Zeleň a zahrnuje terénní i třídní aktivity.


Žákovské týmy nejprve vytipovaly v okolí školy problematické lokality, a to dotazováním spolužáků a spoluobčanů v jednoduché anketě. Oslovili rovněž radnice městských částí a firmy i neziskové organizace působící v okolí školy v oblasti životního prostředí. Pro srovnání žáci vybrali také jednu „bezproblémovou“ lokalitu.

Na vybraných lokalitách žáci prováděli po dobu tří měsíců různá pozorování a experimenty. Zkoumali například prašnost ovzduší, hustotu provozu na různě velkých komunikacích, teplotu a vlhkost vzduchu, počet a kvalitu vodních toků a nádrží, propustnost různých povrchů pro vodu, množství a kvalitu zeleně, význam zeleně v městském prostředí. S problematikou mikroklimatu se seznamovali také teoreticky, prostřednictvím her a pracovních listů.

Na základě získaných poznatků žáci posoudili mikroklima obou lokalit a navrhovali řešení vedoucí ke zlepšení. Výstupy zpracovali ve formě plakátu i v elektronické podobě. O výsledcích svého bádání budou žáci informovat veřejnost, a to především na webových stránkách městských částí a webových stránkách projektu http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/

Žáci v projektu získali nové přírodovědné znalosti a dovednosti, zdokonalili své komunikační a prezentační dovednosti. Poznali blíže prostředí, v němž žijí. Doufáme, že posílili svůj vztah k blízkému okolí a uvědomili si svůj podíl vlivu a zodpovědnosti za jeho stav.

Pro realizaci projektu získala 01/71 ZO ČSOP Koniklec finanční podporu Magistrátu hl. m. Prahy. Díky tomu všechny školy získaly zdarma pomoc ve formě veškerých potřebných pomůcek, metodických a informačních materiálů, pracovních listů a také asistencí lektorů 01/71 ZO ČSOP Koniklec.

Ve většině škol se projekt blíží ke zdárnému konci. Učitelům i žákům patří poklona za dlouhodobé úsilí a překonávání mnoha překážek (nejen v podobě nepříznivého počasí ...). Na výsledky žákovského bádání a hezké fotky se můžete podívat na již zmíněném webu. Máte-li chuť, okomentujte práci učitelů a žáků v diskusním fóru.

Ilustrační fotografie z realizace projektu:

projekt Mikroklima, ilustrační foto (Měření vlhkosti vzduchu)  projekt Mikroklima, ilustrační foto (posuzování prašnosti ovzduší)


Více informací, kontakt: Milena Pouchová, 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Tisk 19.6.2014 | Jiří Stach | Přečteno: 196576 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru