ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň

Péče o přírodní dědictví Prahy - videoklipy

Obrázek bez popiskuPokud zaslechneme pojem chráněné území, přírodní rezervace a pod, většinou si představíme místo dosud nedotčené přírody, které je třeba úzkostlivě chránit před jakoukoliv činností, aby příroda měla volnou ruku, jak tomu (alespoň podle představ většiny lidí) bylo v těchto územích doposud. To ovšem platí spíše výjimečně. Větší část naší přírody, ale je možno říci i té evropské, tvoří „kulturní krajina“. Tedy krajina, kterou spolu s přírodou v posledních staletích či spíše tisíciletích formoval přímo či nepřímo také člověk. A to v dřívějších dobách především přímo klučením a vypalováním (žďářením) lesů, změnami jejich původní dřevinné skladby, obděláváním polí, většími či menšími stavbami a úpravami vodních toků, stavbou rybníků, těžbou surovin a pod. Nepřímo například pastvou domácích zvířat na pastvinách ale třeba i v lesích. I když si to neuvědomujeme, otisk života generací našich předků v krajině zůstal. A to i v podobě řady dnes chráněných lokalit, kde člověk svou činností v krajině přispíval k vytváření rostlinných společenstev a na ně vázaných živočichů, které jsou na tento způsob údržby do značné míry odkázány.

Tak je tomu i v hl. m. Praze, kde se v současnosti nachází celkem 88 zvláště chráněných území, často doslova unikátních krajinných i přírodních lokalit. Je možné říci, že takové přírodní bohatství se nedochovalo v žádném evropském velkoměstě. To je ovšem třeba důsledně chránit, ale také o se o ně náležitě starat. Jak taková péče probíhá? Na to je možné se podívat na následujících videoklipech, kde jsou ukázky péče o louky, pastviny, skalní stepi, mokřady, geologické památky apod. I když se to na první pohled nezdá, prováděné práce vesměs citlivým způsobem nahrazují dřívější zemědělskou činnost. Obecně platí, že chránit přírodu znamená se také o ní náležitě starat. O velkou část pražské přírody pečují především neziskové organizace jako je Český svaz ochrany přírody a krajiny, Hnutí Brontosaurus, Svaz ochrany přírody a krajiny ČR apod. Základní článek „Kandík“ Hnutí Brontosaurus také videoklipy připravil.

Pokud někoho videoklipy zaujmou, je možné je získat v plném rozlišení na DVD po dohodě na adrese Hnutí Brontosaurus, ZČ „Kandík“, E-mail: jerabek.pavel@quick.cz, nebo Odbor ochrany prostředí MHMP, E-mail: petr.slavik@cityofprague.cz, jiri.rom@cityofprague.cz.

Videoklipy ve formátu wmv:


Tisk 3.1.2007 | Jiří Stach | Přečteno: 313595 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru