Vítejte na stránkách o životním prostředí v hlavním městě Praze - archiv stránek ENVIS


UPOZORNĚNÍ !!!

!!! Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely !!!
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.

 


Životní prostředí a jeho kvalita patří mezi prvořadé zájmy každého z nás.  Hlavní město Praha a jeho Rada i další orgány města přikládají velký význam jak samotné ochraně a péči o životní prostředí v Praze, tak i zajištění kvalitních údajů pro rozhodování a také informování a osvětě veřejnosti. Dokladem toho jsou i tyto webové stránky, které navazují na provoz původního informačního servisu o životním prostředí ENVIS i webových stránek jednotlivých odborů magistrátu. Věříme, že zde najdete všechny potřebné informace, zároveň uvítáme veškeré Vaše připomínky a náměty k těmto stránkám.

Co významného se událo v oblasti životního prostředí v Praze v uplynulém období?

V období let 2010 až 2012 pokračovala Praha v postupné přípravě i aktualizaci koncepčních a programových dokumentů pro jednotlivé oblasti životního prostředí i pro oblasti související. Ještě v roce 2010 byla přijata nová Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze, dále Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 a Zásady rozvoje pěší dopravy a také aktualizovaný Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010 a dále. V návaznosti na dříve přijatou Krajskou koncepci EVVO kraje Hlavní město Praha byly v tomto období připraveny akční plány EVVO na roky 2011 a 2012-2013. V roce 2012 byl také schválen nový Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy jako původce odpadů (druhým současně platným koncepčním dokumentem pro oblast odoadového hospodářství je krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl.m. Prahy) z roku 2005. více


!!! NAŠE TIPY, UPOZORNĚNÍ !!!

  • Přidělení a schválení grantů v rámci grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2014 (s ukončením realizace v roce 2015 více

  • Zrušení stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů v ulici Jednořadá č. 1 v Praze 6 více

  • Příručka pro provozovatele ohlašující do integrovaného registru znečišťování (IRZ) k dohledání na: http://www.irz.cz/node/6

Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl.m. Praze - kontakty na odbory OŽP a MZO MHMP, pracoviště pro ŽP na ÚMČ a další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy k tématu životního prostředí
aktuálně: Pražský Xaverovský háj se stane přírodní památkou (7.1.), Rada jmenovala správce stavby čistírny odpadních vod (10.12.), Chráněná lokalita Milíčovský les nově zahrnuje ochranu tesaříka obrovského (26.11.), Praha obnovuje Stromovku, opravuje cesty, instaluje lavičky (15.11.)
Další vybrané tiskové zprávy: -


RSS informační kanál 
Využijte službu RSS a nechte se informovat o novinkách na webových stránkách ENVIS Více

MEDování u Labutě

Přijďte ochutnat první prázdninový med z pražských lesů! Ve čtvrtek 10. července od 15 do 18 hod. na včelnici v Kunratickém lese u rybníka Labuť. více

MEDování u Labutě
1.07.2014  
 

Žáci pražských základních škol zkoumali mikroklima blízkého okolí

Dvaadvacet pražských základních škol uskutečnilo v tomto školním roce pilotní projekt MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY pocházející z dílny 01/71. ZO ČSOP Koniklec. více

Žáci pražských základních škol zkoumali mikroklima blízkého okolí
19.06.2014  
 

Program Čistá energie Praha 2014

Podrobnosti a instrukce k dotačnímu Programu Čistá energie Praha 2014 - aktualizované formuláře více

Program Čistá energie Praha 2014
30.04.2014  
 

Středisko ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcův dvůr slaví Den Země a 20. narozeniny

Datum konání akce - sobota 26.4.2014, místo konání akce: Toulcův dvůr, MČ Praha 15. více

Středisko ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcův dvůr slaví Den Země a 20. narozeniny
25.04.2014  
 

V Praze probíhá informačně - vzdělávací kampaň ke Dni Země 2014

22. duben se od roku 1970 slaví po celém světě jako Den Země. Hlavní město Praha pořádá, ve spolupráci s městskými částmi a dalšími společnostmi, v rámci oslav Dne Země již devátým rokem informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost. Letos akce probíhá na území 22 MČ v termínu od 10. 4. do 16. 5. 2014.  více

V Praze probíhá informačně - vzdělávací kampaň ke Dni Země 2014
22.04.2014  
 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2014 více

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy
14.04.2014  
 

Pražané vytvořili rekord ve sběru starých počítačů

Celkem 1291 starých počítačů odevzdali Pražané ve sběrové soutěži Praha plná počítačů. více

Pražané vytvořili rekord ve sběru starých počítačů
8.04.2014  
 

Otevření nového sběrného dvora hl. m. Prahy

Nový krytý sběrný dvůr v MČ Praha-Satalice spádově pokryje území severovýchodní části Prahy více

Otevření nového sběrného dvora hl. m. Prahy
8.04.2014  
 


 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru