Stručný souhrn PLÁNU OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

Stručný souhrn
 

PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

 

0. Úvodní část

A. Popis oblasti povodí

B. Užívání vod

C. Stav a ochrana vodních útvarů

D. Ochrana před povodněmi

E. Odhad dopadů opatření

F. Ekonomická analýza

Pilotní projekt povodí VN Švihov
 

Dokumenty

Dopis MZe - chybějící metodiky

Dopis PVL - chybějící metodiky

Dopis PVL - urgence metodik

Dopis MZe - schválení tezí

Dopis MZe - potvrzení metodikOptimalizovano pro Internet Explorer 6 a Adobe Reader 7

Stáhněte si Adobe Reader