Schválený Plán oblasti povodí Horního a středního Labe
dle § 14 odstavce 2 vyhlášky č. 142/2005 Sb.,
o plánování v oblasti vod