ENVIS – informační servis o životním prostředí v Praze

 

     

 
 
 
 

Jedním z přírodních prvků, který se významně podílí na utváření městského prostředí Prahy jsou dřeviny. Ať již jde o příměstské lesy, parky a sadovnicky upravené plochy, vnitrobloky nebo stromořadí v ulicích. Stromy mají velký význam pro zdravé životní prostředí. Vždyť pro mnohé Pražany představují ten nejvýznamnější přírodní prvek v jejich každodenním životě – jejich spojení s přírodou.
Toto CD, zabývající se památnými stromy Prahy, je určeno především školní mládeži a mělo by být doplňkem pro školní výuku. Věříme však, že informace budou zajímavé i pro běžné obyvatele našeho hlavního města.

OBSAH

OBSAH

 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

duben 2011