ZPRACOVÁNO PODLE KNIŽNÍ PODOBY PUBLIKACE
POZNEJ A CHRAŇ!
Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR vydal Consult ve spolupráci s 43. a 86. ZO ČSOP v Praze
s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy a společnosti Pražská plynárenská a.s.
Jan Němec, Vojen Ložek a kolektiv autorů

duben 1997
Hypertextovou verzi zpracovala firma